Tessera BV   

Procedure

Het verzorgen van een vertaling of een bewerking

Wanneer u contact met ons opneemt in verband met een vertaling of bewerking, moeten wij een idee hebben van de omvang van de opdracht en van het te vertalen onderwerp om u een offerte te kunnen verstrekken en de tijdlijn aan te geven. Als u al over het document beschikt, hoeft u ons dat alleen maar toe te sturen. Anders is het geven van een ruwe schatting van het aantal woorden noodzakelijk en moeten wij ook weten of het in het te vertalen document gaat om een specialistisch onderwerp (bijv. financieel, medisch of IT). Ook willen wij graag weten wat het doel is van het te vertalen document: voor een tekst bestemd voor een website of voor marketing is een andere benadering (en meer tijd) nodig dan voor bijvoorbeeld een gebruikershandleiding.

Laat ons ook weten of er sprake is van een bepaalde deadline. In het algemeen zijn we meestal in staat om op dezelfde dag spoedopdrachten (tot 300 woorden) uit te voeren, maar wij ontvangen veel opdrachten, en voor langere vertalingen van 2000 of meer woorden geven wij er de voorkeur aan een week van te voren op de hoogte gesteld te worden. Bij erg grote vertalingen van tienduizend woorden of meer kunnen wij ook deelleveringen verzorgen.

Op basis van deze informatie ontvangt u van ons een offerte voor de totale kosten en onze snelst mogelijke leveringsdatum en het leveringstijdstip. Bewerkingen voeren wij gewoonlijk op uurbasis uit. U ontvangt van ons daarvoor een schatting van het aantal uren. Ook is het mogelijk met u een afspraak te maken over het maximale aantal uren, indien u dat wenst.

Wanneer u ons meedeelt dat u akkoord gaat met onze offerte, dan zullen wij uw vertaling of bewerkingsopdracht in ons rooster plannen.

Hoe stuurt u ons het document

Hoewel wij bij voorkeur documenten in Word ontvangen, accepteren wij ook een aantal andere vormen, zoals Excel, PowerPoint en PDF. U kunt ons het document toesturen via e-mail of, als het een erg groot document is, via FTP.

Wij wijzen u erop dat de standaardtaal voor onze vertalingen UK (Brits) Engels is. Wanneer u dus US (Amerikaans) Engels wenst, laat u ons dit dan weten! U kunt ons helpen een betere vertaling af te leveren, wanneer u ons extra informatie geeft met betrekking tot bijv. de eventuele standaardterminologie van het bedrijf, eerdere vertalingen van soortgelijke documenten of website-links ter ondersteuning.

Onze levering

Bij vertalingen wordt het vertaalde document door ons in Word geleverd. Op uw verzoek kunnen wij ook het vertaalgeheugen en/of het tweetalige document in het overeengekomen CAT-programma meeleveren. Grotere vertalingen worden door ons ook vaak geleverd samen met een bestand met 'opmerkingen en vragen', waarin wij bepaalde keuzes bij de vertaling toelichten, en waarin vragen staan die wij besproken hebben in de loop van de vertaling.

Bij bewerkingen leveren wij het herziene document in Word, waarbij wij onze wijzigingen met behulp van zogeheten Track Changes aangeven. Op deze manier kunt u zien wat wij gedaan hebben en kunt u de wijzigingen naar believen accepteren of negeren.

Nalevering

Onze dienstverlening houdt niet op bij de verzending van onze vertaling of van het door ons bewerkte document. Wij staan ook klaar voor de beantwoording van vragen, mocht u die achteraf hebben. Dit is meestal het geval bij marketingteksten of boeken waarbij het van belang is de juiste nuance weer te geven.

Facturering

In overeenstemming met onze standaardprocedure factureren wij na het eind van de maand waarin de opdracht is afgeleverd. Grote opdrachten die meerdere maanden in beslag nemen worden in termijnen gefactureerd. Mocht u bijzondere wensen hebben ten aanzien van facturatie, wilt u die dan vermelden bij het toesturen van de te vertalen opdracht, zodat onze administratief medewerker daarmee rekening kan houden. Hij zal in elk geval contact met u opnemen, wanneer u een nieuwe opdrachtgever bent in verband met gegevens die we nodig hebben voor een juiste facturering.